8:00 - 9:00

升博体育 - 升博体育官方入口 营业时间周一至周五

+13083522497

致电我们预约

杜江佩带GP芝柏表出席《红海步履》喷鼻港首映礼

杜江佩带GP芝柏表出席《红海步履》喷鼻港首映礼

近日,杜江携林超贤导演的影戏新作《红海步履》现身喷鼻港首映礼。在《红海步履》里,一直胡想饰演故国兵士的杜江一圆宿愿 ,扮演了爆破手徐宏,他沉着、睿智,不惧存亡 、义无返顾地冲向仇敌最伤害之地;在首映礼上 ,杜江选择佩带GP芝柏表全新恒定动力擒纵L.M.玫瑰金款46毫米手表,这款手表的宿世曾经勇夺手表界最具权势巨子的日内瓦钟表年夜赏最高殊荣“金手指年夜奖”。不管是红海兵士,亦是年夜眼萌爸 ,照旧新好汉子, 杜江始终遵照心田的声音,依赖小我私家的恒定起劲 ,不疾不徐谨小慎微地完成属于他的每一一壁人生脚色,诚如GP芝柏表全新恒定动力擒纵L.M.手表,解决了传统机械表固有的能量丧失问题 ,不受动力限定向摆轮提供永不用耗的恒定动力 。

杜江佩带GP芝柏表全新恒定动力擒纵L.M.手表出席《红海步履》喷鼻港首映礼

GP芝柏表全新恒定动力擒纵L.M.手表玫瑰金款46毫米

关于 GP 芝柏表

GP 芝柏表是开办于 1791 年的瑞士高级手表出产商 ,多年以来曾经创出交融怪异设计及立异武艺的传奇性手表,如 Constant Girard-Perregaux 则在 1889 年凭三金桥陀飞轮夺金奖。

GP 芝柏表持有跨越100 项专利,多个世纪以来一直致力研发立异精深的高级手表 ,成为当今世上少数调集设计及出产技能—— 包孕铸造手表“心脏”,即机芯 —— 的手表品牌之一。在 2013 年,GP 芝柏表凭恒定擒纵 L.M. 手表等多项设计屡获殊荣 ,傍边包孕最具权势巨子的日内瓦钟表年夜赏的最高殊荣“金手指年夜奖” 。

GP 芝柏表是带领性服装及配饰集团开云集团的旗下品牌之一。该集团旗下有多个享誉全世界的豪华、运动及糊口品牌。


【读音】:

jìn rì ,dù jiāng xié lín chāo xián dǎo yǎn de yǐng xì xīn zuò 《hóng hǎi bù lǚ 》xiàn shēn pēn bí gǎng shǒu yìng lǐ 。zài 《hóng hǎi bù lǚ 》lǐ ,yī zhí hú xiǎng shì yǎn gù guó bīng shì de dù jiāng yī yuán xiǔ yuàn ,bàn yǎn le bào pò shǒu xú hóng ,tā chén zhe 、ruì zhì ,bú jù cún wáng 、yì wú fǎn gù dì chōng xiàng chóu dí zuì shāng hài zhī dì ;zài shǒu yìng lǐ shàng ,dù jiāng xuǎn zé pèi dài GPzhī bǎi biǎo quán xīn héng dìng dòng lì qín zòng L.M.méi guī jīn kuǎn 46háo mǐ shǒu biǎo ,zhè kuǎn shǒu biǎo de xiǔ shì céng jīng yǒng duó shǒu biǎo jiè zuì jù quán shì jù zǐ de rì nèi wǎ zhōng biǎo nián yè shǎng zuì gāo shū róng “jīn shǒu zhǐ nián yè jiǎng ”。bú guǎn shì hóng hǎi bīng shì ,yì shì nián yè yǎn méng bà ,zhào jiù xīn hǎo hàn zǐ , dù jiāng shǐ zhōng zūn zhào xīn tián de shēng yīn ,yī lài xiǎo wǒ sī jiā de héng dìng qǐ jìn ,bú jí bú xú jǐn xiǎo shèn wēi dì wán chéng shǔ yú tā de měi yī yī bì rén shēng jiǎo sè ,chéng rú GPzhī bǎi biǎo quán xīn héng dìng dòng lì qín zòng L.M.shǒu biǎo ,jiě jué le chuán tǒng jī xiè biǎo gù yǒu de néng liàng sàng shī wèn tí ,bú shòu dòng lì xiàn dìng xiàng bǎi lún tí gòng yǒng bú yòng hào de héng dìng dòng lì 。

dù jiāng pèi dài GPzhī bǎi biǎo quán xīn héng dìng dòng lì qín zòng L.M.shǒu biǎo chū xí 《hóng hǎi bù lǚ 》pēn bí gǎng shǒu yìng lǐ

GPzhī bǎi biǎo quán xīn héng dìng dòng lì qín zòng L.M.shǒu biǎo méi guī jīn kuǎn 46háo mǐ

guān yú GP zhī bǎi biǎo

GP zhī bǎi biǎo shì kāi bàn yú 1791 nián de ruì shì gāo jí shǒu biǎo chū chǎn shāng ,duō nián yǐ lái céng jīng chuàng chū jiāo róng guài yì shè jì jí lì yì wǔ yì de chuán qí xìng shǒu biǎo ,rú Constant Girard-Perregaux zé zài 1889 nián píng sān jīn qiáo tuó fēi lún duó jīn jiǎng 。

GP zhī bǎi biǎo chí yǒu kuà yuè 100 xiàng zhuān lì ,duō gè shì jì yǐ lái yī zhí zhì lì yán fā lì yì jīng shēn de gāo jí shǒu biǎo ,chéng wéi dāng jīn shì shàng shǎo shù diào jí shè jì jí chū chǎn jì néng —— bāo yùn zhù zào shǒu biǎo “xīn zāng ”,jí jī xīn —— de shǒu biǎo pǐn pái zhī yī 。zài 2013 nián ,GP zhī bǎi biǎo píng héng dìng qín zòng L.M. shǒu biǎo děng duō xiàng shè jì lǚ huò shū róng ,bàng biān bāo yùn zuì jù quán shì jù zǐ de rì nèi wǎ zhōng biǎo nián yè shǎng de zuì gāo shū róng “jīn shǒu zhǐ nián yè jiǎng ”。

GP zhī bǎi biǎo shì dài lǐng xìng fú zhuāng jí pèi shì jí tuán kāi yún jí tuán de qí xià pǐn pái zhī yī 。gāi jí tuán qí xià yǒu duō gè xiǎng yù quán shì jiè de háo huá 、yùn dòng jí hú kǒu pǐn pái 。

升博体育 - 升博体育官方入口
上一篇:万希泉星球年夜战系列手表 下一篇:CARTIER超強悍螺絲坦克手表